מגילה

bird-like features, with yellow eyes and a long dark beak. covered with soft feathers, a dark deep-blue black color

Description:
Bio:

הורי ,3 אחיותי ואני עובדנו בספרייה של מגדל הקסם העירוני, כמו שמעתיקים מקצועים של ספרים ומגילות.
הם מתגוררים בסמוך למגדל בבית דו קומתי עם עד 4 משפחות עורבנים, שעובדים במשרות דומות במגדל.

כאשר התחלתי להיות בעל יכולת קסומה הלכתי לאדון שלנו, כתבתי לו את השאלה.
“למה יש לי קסם?”, תשובתו היתה זימון אישת דת של האלה מיסטרה. אישת הדת של מיסטרה היתה גמדת גבעה בשם הילין,
היא נראתה מופתעת ממני, "הוא? "הוא הביט אל הקוסם, והאדון הנהן והלך.
הילין חייכה אלי ואמרה “עקוב אחרי”, היא לא חיכתה לראות אם אני ציית לה או לא, היא פשוט התחילה בליכה מהירה על פני החדרים במגדל
ואני כמעט נאלץ לרוץ כדי לעקוב אחריה. איכשהו, בסוף באותו יום ארוך, עדיין הייתי בחיים למרבה המזל נמוג הזיכרון במשך השנים .

במהלך עשר השנים הבאות למדתי על האלים, איך לשרת אותם, רפואה היסטוריה וללחימה.
שלושת מורי היו כוהנים של אלות ואלים שונים שעבדו ביחד כחלק מה"כוח האפור" כוח עלית שעבד בעיר והסביבה.
הילין, אריק ו"פעמונית", דנו לא מעט על איזה על אלה וא אל שמעתי את הקריאה אבל בסוף “פעמונים קטנים” כוהנת של מלכת העורבים אמרה שאני שייך למלכה
כוהנת מיסטרה וכוהן של דנייר כיבלו את החלטתה.
בסוף לימודי המקצועיים הצטרפתי להיות חלק הכוח האפור

מגילה

Underneath The Yawning Portal SabreRunner yoelkach